Умови та Правила надання послуг у системі Betatransfer

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Система Betatransfer - це платіжний сервіс (далі Сервіс), призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями в Інтернеті за допомогою персональних комп'ютерів та/або інших мобільних пристроїв.

Ці умови та правила надання послуг у системі Betatransfer (Договір) регулює відносини Сервісу з суб'єктом господарювання або фізичною особою, яка приєдналася до Договору (Клієнт), згідно з якими Сервіс надає дистанційне обслуговування, фінансові послуги з прийому платежів за допомогою системи Betatransfer, а також забезпечує технологічне обслуговування з прийому платежів та перерахування коштів (Послуги).

Клієнтами цього Договору є особи, які ініціюють відправку платежів на користь одержувачів за допомогою системи Betatransfer (Платники), та особи, які приймають платежі за допомогою системи Betatransfer (Одержувачі).

Сервіс надає Послуги на підставі цього Договору. При оплаті Послуг безготівковими коштами, Сервіс може надавати Послуги Платнику також на підставі розпорядження виконати операцію зі списання коштів з рахунку на користь Сервісу в оплату Послуги (Дистанційне розпорядження). Дистанційне розпорядження може передаватися Платником Сервісу через узгоджені канали доступу у системі Betatransfer. Вартість Послуги для Платника включає та може бути використана Сервісом для виконання доручення з переказу грошових коштів на користь Одержувача грошових коштів та оплати вартості фінансових послуг з прийому платежів за допомогою системи Betatransfer.

Сервіс має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру шляхом публікації змін на сайтах https://merchant.betatransfer.io та https://merchant.betatransfer.io/terms-and-conditions. Зміни набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ У СИСТЕМІ Betatransfer

Необхідні умови для успішного підключення Клієнт-одержувач до системи Betatransfer:
Клієнт-одержувач до початку роботи з системою Betatransfer створив обліковий запис у системі Сервісу;
Клієнт має працюючий Інтернет-сайт, на якому передбачається приймати платежі через систему Betatransfer;
Інтернет-магазин Клієнта успішно пройшов перевірку на відсутність забороненої продукції та послуг;
Інтернет-магазин Клієнта успішно пройшов перевірку на наявність необхідного функціоналу для здійснення покупки:

 • Опис товару чи послуги на сайті;
 • Наявність товару та цін;
 • Встановлено оплату через систему Betatransfer;
 • Відсутність прихованих комісій;
 • Наявність контактних даних на сайті;
 • Наявність оферти та умови конфіденційності;
 • Прописані умови та правила оплати, доставки та повернень;
 • Торгові марки брендів Visa та бренду MasterCard у повному кольорі.;
 • Бренди товарів/послуг написані без помилок;
 • Наявність інформації про відповідність стандарту PCI DSS, якщо введення карткових даних клієнтів відбувається на сайті (не через Віджет або Платіжну сторінку Betatransfer).

Для активації магазину з відшкодуванням за деякими категоріями товарів/послуг у Клієнта може бути запрошена додаткова документація. Включаючи, але не обмежуючись:

 • Для продавців об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ): прямі договори з правовласниками на право продажу\розповсюдження\відтворення ОІВ.
 • Для продавців брендових товарів: прямі договори з правовласниками на використання торгової марки та договори з дистриб'ютором чи дилером.
 • Для продавців квитків на заходи: договори з виконавцями та організаторами на право продажу квитків на подію.
 • Для продавців квитків на транспорт: договори з перевізниками, транспортними компаніями, туристичними агентствами, транспортними компаніями, яких залучає така компанія для організації перевезень, перельотів та подорожей.
 • Для компаній, що надають послуги теле-, радіо-мовлення, телебачення та інтернет-провайдерів: ліцензії на теле-, радіо-мовлення.
 • Та інше.

ПРАВА СТОРІН

СЕРВІС МАЄ ПРАВО:

 • Відмовити у наданні Послуг, а також повернути платіж, якщо платіж не пройшов перевірку безпеки, передбачену правилами Міжнародних платіжних систем та внутрішніми процедурами Сервісу.
 • В рамках своїх внутрішніх правил та політики ведення бізнесу з метою мінімізації можливих ризиків та збитків Сервісу та Клієнта (спільно - Сторони, а кожна окремо - Сторона) від шахрайської діяльності, недотримання вимог законодавства, в односторонньому порядку встановлювати та/або змінювати максимальну суму операції з надання Сервісом Послуги Клієнту на підставі цього Договору (Транзакція).
 • Вимагати у Клієнта документи та інформацію, які необхідні для актуалізації даних щодо його діяльності. У разі відмови Клієнта у наданні необхідних документів та відомостей або умисного надання неправдивих відомостей про себе, Сервіс має право відмовити Клієнту у наданні Послуг.
 • Обмежити загальну суму Транзакцій з однієї Сервісівської картки (Карта) або електронного платіжного засобу за один день на користь Клієнта без погодження з Клієнтом, зокрема, Сервіс має право встановити обмеження за сумою Транзакцій у розмірі до 15 000 руб. або в еквіваленті цієї суми в іноземній валюті з однієї Картки або електронного платіжного засобу за один день на користь Клієнта.
 • У разі виникнення претензій з боку відправника коштів або його Сервісу-емітента з приводу необґрунтованості списання коштів з його рахунку на користь Клієнта та/або його контрагента, Сервіс вживає заходів щодо врегулювання спірних питань, керуючись вимогами Міжнародних платіжних систем та чинного законодавства. При підтвердженні неправомірності Транзакції, що виникла внаслідок умисного або необережного порушення Клієнтом, його персоналом та/або його контрагентом, умов Договору, Клієнт зобов'язаний відшкодувати Сервісу суму оскаржуваної Транзакції в порядку, передбаченому цим Договором, а Сервіс має право утримати цю суму з подальшого.
 • Перевіряти дотримання Клієнтом положень цього Договору.
 • Призупинити обробку Транзакцій на користь Клієнта, якщо кількість Chargeback за вказаним Клієнтом становитиме понад 3% від обороту за Транзакціями, до остаточного з'ясування обставин.
 • Звернутися до правоохоронних органів, у разі, якщо він володіє інформацією про вже виявлені протиправні дії Клієнта з використанням Карт або електронних платіжних засобів або можливі протиправні випадки в майбутньому.
 • Сервіс має право призупинити надання Послуг Клієнту (повідомивши про це Клієнта не пізніше дня зупинення) у таких випадках:
  • Якщо Транзакції на момент їх здійснення викликають підозру щодо їхньої правомірності (на підставі інформації, отриманої Сервісом внаслідок моніторингу операцій);
  • У разі отримання Сервісом повідомлення з Міжнародної платіжної системи та/або від емітента Карти (у тому числі в електронному вигляді) про те, що проведені Клієнтом Транзакції є шахрайськими;
  • У разі отримання Сервісом вимоги Міжнародної платіжної системи призупинити/припинити надання Послуг Клієнту;
  • У разі отримання Сервісом повідомлення від Міжнародної платіжної системи (у тому числі в електронному вигляді/факсом) про перевищення Клієнтом допустимої (відповідно до правил Міжнародної платіжної системи) кількості операцій на місяць або допустимого рівня щомісячного обороту за транзакціями, за якими пред'явлено претензії.
 • Сервіс залишає за собою право розповсюджувати рекламні та інформаційні матеріали зареєстрованим користувачам, використовуючи електронні листи.
 • У разі виникнення суперечок між Сервісом та Компанією, Сервіс має право вжити заходів щодо утримання коштів Клієнта до вирішення спору.
  Зазначене утримання коштів здійснюється з метою забезпечення інтересів Сервісу в ході розгляду та мінімізації можливих фінансових втрат, пов'язаних з вищезгаданими спорами.
  У разі, якщо Сервіс приймає рішення утримувати кошти Клієнта, він зобов'язується повідомити Клієнта про це.
  Період утримання може бути продовжений або скорочений на розсуд Сервісу залежно від перебігу розгляду та обставин спірної ситуації.

КЛІЄНТ МАЄ ПРАВО:

Отримувати від Сервісу консультації щодо порядку підключення до Послуг у системі Betatransfer, витратні та інформаційні матеріали, інструктаж по роботі з системою Betatransfer та порядку проведення транзакцій.

Отримувати додаткову інформацію та статистику проведення транзакцій на користь Клієнта.

Погодившись із Договором Клієнт дає згоду на обробку персональних даних та розсилку електронних листів на вказані електронні поштові адреси. Клієнт має право відмовитись від рекламної розсилки, обравши в рекламному листі пункт "Відписатися від розсилки".

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Сервіс ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 • Здійснювати проведення платежів відповідно до цього Договору, використовуючи як джерело коштів, що надаються Клієнтом: банківські картки, електронні платіжні системи та інші не заборонені законом засоби платежу залежно від методу оплати, що використовується..
 • Виконувати Дистанційні розпорядження Клієнтів, які не суперечать чинному законодавству, правилам Міжнародних платіжних систем та Договору.
 • Переказувати на банківські картки або електронні гаманці Клієнта суми платежів, прийнятих на його користь, за вирахуванням вартості фінансових послуг з прийому платежів за допомогою системи Betatransfer.
 • Списувати з рахунку Клієнта суми платежів, надісланих, за вирахуванням вартості фінансових послуг з прийому платежів за допомогою системи Betatransfer.
 • Забезпечити конфіденційність та нерозголошення інформації про операції, Картки, електронні платіжні кошти Клієнтів та їх персональні дані.

КЛІЄНТ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 • Виконувати вимоги законодавства та правил Міжнародних платіжних систем, що застосовуються до Послуг.
 • На вимогу Сервісу надавати необхідні документи, відомості та інші дані для ідентифікації, визначення суті діяльності та фінансового стану з метою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
 • Не допускати перевищення максимальної суми транзакції.
 • Не розголошувати дані, які використовуються для авторизації Клієнта в системі Betatransfer третім особам.
 • Контролювати передачу динамічного паролю та даних, які використовуються для авторизації Клієнта в системі Betatransfer третім особам та Довіреним особам, включаючи співробітників або підрядників Клієнта для підключення до системи Betatransfer, підписання або підтвердження платежів, внесення змін до умов надання Послуг та повідомляти Сервіс про Довірених осіб Клієнта та переліку їх повноважень.
 • Не використовувати систему Betatransfer та Послуги для здійснення Транзакцій для прийому платежів щодо реалізації заборонених товарів та послуг.
 • Оплачувати Послуги та інші послуги Сервісу відповідно до тарифів Сервісу.
 • Здійснювати транзакції відповідно до умов цього Договору.
 • Повідомляти Сервіс про всі зміни в даних Клієнта, пов'язані з виконанням цього Договору, не пізніше 3 календарних днів з моменту їх виникнення письмово, надавши відповідну документацію та/або інформацію листом на електронну поштову скриньку support@betatransfer.io Сервісу або інших каналів зв'язку зі службою підтримки системи Betatransfer.
 • При проведенні Транзакції дотримуватись порядку роботи з Картами, викладеного у цьому Договорі, правилах Міжнародних платіжних систем та чинному законодавстві.
 • При створенні заявок на виведення коштів з Рахунку Клієнта вказувати правильні реквізити, на які Сервіс здійснюватиме перекази. Сервіс не несе відповідальності за повноту та достовірність наданих Клієнтом реквізитів..
 • Забезпечити конфіденційність та нерозголошення інформації про операції, персональні дані відправників коштів, транзакції.
 • Відповідно до вимог міжнародного стандарту безпеки інтернет-платежів 3-D Securе, прийнятого Міжнародними платіжними системами, Клієнт зобов'язується не вимагати введення реквізитів Карт (номер Карти, термін дії, CVV) від відправників коштів на своєму сайті. Введення реквізитів Карт здійснюється СУВОРО на захищених Серверах Сервісу або на сторінках електронних платіжних систем, які є партнерами Сервісу та виключно особисто відправником коштів (повний список актуальних адрес та партнерів можна отримати, зробивши запит на support@betatransfer.io).
 • Виконувати інші умови використання системи Betatransfer, що визначають права та обов'язки Сторін.
 • У разі обставин, що перешкоджають виконанню умов цього Договору, повідомити Сервіс у триденний термін.
 • Повідомити Сервіс негайно, але не пізніше одного календарного дня, про виявлені факти компрометації. Негайно вжити заходів щодо запобігання компрометації та усунення слабких місць у безпеці захищеної інформації. Розкривати інформацію судовим та правоохоронним органам, про компрометаційні події, у порядку встановленому чинним законодавством. Забезпечити можливість своїм співробітникам зв'язатися всіма доступними каналами зв'язку з представниками Сервісу для визначення ступеня компрометації карткових платіжних реквізитів..
 • Відразу, але не пізніше двадцяти чотирьох (24) годин забезпечити збереження всієї інформації, у всіх можливих для фіксації джерелах, що стосується фактів компрометації, у тому числі:
  • забезпечити збереження та захист усіх потенційних доказів, що стосуються судової експертизи;
  • ізолювати зламані системи з мережі;
  • зберегти всі системи виявлення вторгнень, захист від вторгнень, журнали Prevention System, всі брандмауери, Web, бази даних та журнали подій;
  • документувати всі дії реагування на інциденти, а також утримуватися від перезавантаження будь-якої скомпрометованої або потенційно зараженої системи або прийняття еквівалентних дій, які можуть мати ефект усунення або знищення інформації, що потенційно може свідчити про подію.

МОНІТОРИНГ ОПЕРАЦІЙ

З метою виявлення операцій, що викликають підозру щодо їх правомірності та вжиття заходів щодо запобігання шахрайським операціям з Картами, Сервіс має право здійснювати моніторинг сайтів та Інтернет-магазинів Клієнта, а також (аналіз) Транзакцій та/або інформації, що міститься у Дистанційних розпорядженнях Клієнта на предмет відповідності вимогам цього Договору, положенням законодавства, правилам Міжнародних платіжних систем, умов надання Сервісних послуг.

МЕТОДИ ОПЛАТИ

Методи оплати, доступні в системі Betatransfer, вказані в особистому кабінеті Клієнта. Сервіс має право в односторонньому порядку вносити зміни до переліку Методів оплати без обов'язкового попереднього повідомлення Клієнта.

Сервіс має право в односторонньому порядку встановлювати обмеження та ліміти надання Послуги за кожним методом оплати (наприклад, Максимальну та Мінімальну суму транзакції за кожним методом оплати) без обов'язкового попереднього повідомлення Клієнта.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

Вартість фінансових послуг з прийому платежів за допомогою системи Betatransfer та ліміти за кожним методом оплати зазначені у відповідному розділі особистого кабінету Клієнта. Сервіс залишає за собою право змінювати тарифи та/або ліміти в односторонньому порядку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Клієнт несе одноосібну відповідальність за нерозголошення та збереження конфіденційності даних, які використовуються для авторизації Клієнта в системі Betatransfer. Клієнт несе повну відповідальність за будь-які дії осіб, яким були передані дані, які використовуються для авторизації Клієнта в системі Betatransfer для підключення Клієнта до системи Betatransfer або внесення змін до умов надання Послуг (зміна застосовних методів оплати тощо). Клієнт несе повну відповідальність за операції, що здійснюються в системі Betatransfer його Довіреними особами.

При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однією із Сторін, інша Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування завданих їй збитків.

У разі використання системи Betatransfer та/або Послуг для здійснення Транзакцій щодо заборонених товарів та послуг, Сервіс має право застосовувати правові заходи щодо відшкодування збитків, пов'язаних із застосуванням штрафних санкцій Міжнародними платіжними системами за результатами незаконної діяльності Клієнта, пов'язаної з використанням системи Betatransfer та/або Послуг для здійснення Транзакцій щодо заборонених товарів та послуг, а Клієнт зобов'язується відшкодувати суму таких завданих збитків Сервісу в повному обсязі, включаючи витрати, пов'язані з наданням Сервісу правової допомоги третіми особами.

Сервіс не несе відповідальності за комісії та строки, зарахування коштів встановлені банками, електронними платіжними системами, фінансовими установами, фінансовими методами, що використовують технології Blockchain та ін., які були зазначені як спосіб виведення коштів із Рахунку Клієнта на користь отриманих Транзакцій.

Клієнт несе повну відповідальність за інформацію, яка міститься на його сайті.

При підтвердженні факту розголошення конфіденційної інформації, а також за кожен факт, коли Клієнт вимагав введення реквізитів Карт (номер Карти, термін дії, CVV) від відправників коштів на своєму Сайті, Сервіс має право накласти на Клієнта штраф у сумі Транзакції, проведеної з таким порушенням . При неодноразовому порушенні цієї умови Клієнтом Сервіс має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Клієнта не пізніше дати розірвання Договору.

Суми штрафів можуть бути утримані Сервісом з наступних відшкодувань Клієнта шляхом списання необхідної суми.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Усі суперечки та розбіжності, що виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом переговорів.

Якщо Сторони не дійдуть згоди, суперечки та розбіжності підлягають вирішенню в установленому чинним законодавством порядку.

У разі виникнення претензій, Сервіс вживає заходів щодо врегулювання спірних питань, керуючись вимогами Міжнародних платіжних систем та чинним законодавством.

При підтвердженні неправомірності Транзакції, що виникла внаслідок навмисного чи необережного порушення Клієнтом умов цього Договору, Клієнт зобов'язаний відшкодувати Сервісу суму оскаржуваної Транзакції, а Сервіс має право утримати цю суму з наступних відшкодувань Одержувачу.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності з моменту реєстрації Клієнтом у Сервісі та діє до моменту його припинення однією із Сторін. Будь-яка Сторона може припинити цей Договір шляхом надсилання повідомлення про припинення іншій Стороні не менше ніж за 10 днів до дати такого припинення.

Сервіс може припинити надання Послуг за цим Договором та/або розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Клієнту повідомлення не пізніше дня припинення надання Послуг та/або розірвання Договору у разі:

 • відмови та/або ненадання необхідної інформації Клієнтом,
 • наявності підозр порушення Клієнтом положень цього Договору, законодавства, правил Міжнародних платіжних систем та/або умов надання Сервісних послуг Сервісу,
 • порушення Клієнтом положень цього Договору, законодавства, правил Міжнародних платіжних систем та/або умов надання Сервісних послуг Сервісу.

Припинення цього Договору здійснюється у відповідність до положень цього Договору та чинного законодавства. За наявності в однієї із Сторін фінансових чи інших претензій одна до одної, розірвання Договору відкладається до врегулювання спірних питань.

У разі розірвання цього Договору Одержувач зобов'язується зняти зі всіх сторінок свого сайту логотипи Verified By Visa, MasterCard SecureCode та іншу інформацію про співпрацю з Сервісом цього Договору.

У разі встановлення фактів компрометації даних через неналежний захист платіжних реквізитів Карт Одержувачем, Сервіс має право достроково розірвати Договір та припинити надання Послуг за цим Договором.

ФОРС МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком заборонних заходів держави, місцевих органів влади або обставин непереборної сили, до яких належать події, на які Сторони не можуть вплинути та не несуть відповідальності за їх виникнення, наприклад: пожежа, повінь, землетрус, війна, страйк тощо.

ІНШІ УМОВИ

Цей Договір публічно доноситься до необмеженого кола осіб на веб-сайті https://merchant.betatransfer.io/terms-and-conditions.

Клієнт підтверджує, що всі умови цього Договору зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.